Поняття інертної та гравітаційної маси

Заповніть всі пробіли, потім натисніть "Перевірка", щоб перевірити ваші відповіді. . Ви можете також натиснути кнопку "[?]", щоб отримати підказку. Майте на увазі, що ви втратите бали, якщо будите звертатися до підсказок!
До другого закону динаміки входить фізична величина – тіла, яка характеризує інерційні властивості тіла, його здатність набувати прискорення під дією сил. Масу, яка характеризує інерційні властивості тіл, називають .
До формули закону всесвітнього також входить маса, яка характеризує гравітаційні властивості тіл, тобто їхню здатність діяти на інші тіла з силами тіжіння, а також виражає міру взаємодії на тіла з боку інших гравітаційних полів. Таку масу називають , або важкою. Гравітаційна і інертна маси являють собою різні характеристики різних властивостей тіл, оскільки закон Ньютона і закон тяжіння незалежні один від одного.