• На головну
  • Обернений зв'язок
  • Експорт RSS 2.0
  • Додати нас в закладки


                   
СТАТИКА - це розділ механіки, який вивчає умови відносного спокою тіла.
Автор новиниadminТеги новин
Новина опублікована 21-03-2012, 13:01, її прочитали 12123 рази і залишили 8 коментарів.
Динаміка складає найважливішу частину класичної механіки. Її головне завдання – вивчення взаємодій тіл, якими пояснюються, перш за все, різні зміни їх рухів. У основі динаміки лежать три закони. Вперше їх в загальному вигляді сформулював геніальний англійський фізик Ісаак Ньютон (1643 – 1727).
Автор новиниadminТеги новин
Новина опублікована 21-03-2012, 12:44, її прочитали 54395 рази і залишили 1087 коментарів.

З кожним роком значно збільшується обсяг знань, які потрібні майбутнім фахівцям, і тому виникає протиріччя між обмеженістю в часі, відведеному для викладання матеріалу, та програмою яку слід виконати. Перед викладачем постає необхідність ущільнити навчальний матеріал. Для цього можна представляти великий потік інформації у вигляді різноманітних моделей, аналогій, схем, таблиць, використання яких дає такі переваги, як:

  • простота та доступність у сприйманні матеріалу;
  • розвиток комплексного бачення теми (план-конспект лекції може бути вміщений на одному аркуші);
  • розвиток уміння виділяти основне в навчальному матеріалі;
  • економія часу при вивченні теми та ін.
Автор новиниadminТеги новин
Новина опублікована 19-03-2012, 23:49, її прочитали 782540 рази і залишили 2601 коментарів.

Одним із шляхів удосконалення вивчення розділу механіки в загальноосвітній школі є структурування навчального матеріалу та використання структурно-логічних схем.

Структура – це відносно сталий спосіб (закон) зв’язку елементів того чи іншого складного цілого.

Структурно-логічні схеми наочно моделюють структуру навчального матеріалу. Вони мають певний інтерес, в першу чергу для вчителя, тому що слугують моделлю тих зв’язків, які повинні бути встановлені в процесі навчання. Порівнюючи логічну схему із зв’язками, які фактично встановились в процесі навчання, вчитель може судити про характер помилок учнів. Для узагальнення навчального матеріалу структурно-логічна схема складається з найважливіших понять і суджень. Складання схеми включає в себе як аналіз відповідного навчального матеріалу, встановлення  зв’язків між його елементами, так і синтезування цих елементів в одне ціле.

Використовуючи структурно-логічні схеми, ми вчимо учнів бачити зв’язки між поняттями, законами і тим самим навчаємо учнів бачити світ не як окремі елементи, а у взаємозв’язку. Роль вчителя в цьому випадку полягає вже не стільки в сумісному з учнем розв’язанні завдань, скільки в озброєнні його інструментарієм для самостійного їх вирішення. Структурно-логічні схеми використовуються при узагальненні та систематизації знань.

Автор новиниadminТеги новин
Новина опублікована 19-03-2012, 23:09, її прочитали 17358 рази і залишили 124 коментарів.