• На головну
  • Обернений зв'язок
  • Експорт RSS 2.0
  • Додати нас в закладки


                   

РОЗКЛАДАННЯ СИЛИ – заміна сили, прикладеної до точки твердого тіла (без зміни її механічної дії) кількома силами, прикладеними до точок того самого тіла. Задача про Р. с. на дві складові, які лежать в одній площині, має однозначний розв’язок у двох випадках: 1) відома одна із складових; 2) відомі напрями обох складових.

РОЗМІРНІСТЬ одиниці фізичної величини – вираз, який показує, у скільки разів зміниться одиниця даної величини, якщо змінити одиниці величини, прийняті в даній системі за основні. Р. – одночлен, що складається з добутку узагальнених символів основних одиниць у різних (цілих чи частинних, додатних чи від’ємних) степенях, які називають показниками Р.

Автор новиниadminТеги новин
Новина опублікована 25-04-2012, 09:53, її прочитали 265173 рази і залишили 5449 коментарів.

АБСОЛЮТНО ТВЕРДЕ ТІЛО – тіло, форма і розміри якого під дією будь-яких зовнішніх впливів можуть вважатися не змінними. А. т. т. можна розглядати як систему жорстко зв’язаних матеріальних точок, що містяться на незмінних відстанях одна від одної. Замість «абсолютно тверде тіло» часто вживають термін «тверде тіло». Як і будь-яка інша модель, А. т. т. не існує в природі, але цією моделлю зручно користуватися в тих випадках, коли деформаціями фізичних тіл можна знехтувати.

АКСЕЛЕРОМЕТР – (від лат. accelero — «прискорюю» і грец. μετρεω — «вимірюю») — прилад, яким вимірюють прискорення або перевантаження, що виникають під час випробування різних машин та їхніх систем.

Акселерометр — прилад для вимірювання сили реакції індукованої прискоренням або гравітацією. Одно- та багато-вісні моделі можуть визначати величину та напрям прискорення у вигляді векторної величини і тому можуть бути використані для визначення орієнтації, вібрації й ударів.

Акселерометри присутні в багатьох портативних електронних пристроях й ігрових відеокартах, включаючи iPhone і Wii Remote від Nintendo.

Акселерометр вимірює проекцію повного прискорення. Повне прискорення є рівнодіючою сил негравітаційної природи, що діє на масу, віднесеної до величини цієї маси. Акселерометр можна застосовувати як для того, щоб вимірювати проекції абсолютного лінійного прискорення, так і посередні проекції гравітаційного прискорення. Остання властивість використовується щоб створювати інклінометри. Акселерометр входить до складу інерційних навігаційних систем, де отримані за їх допомогою виміри інтегрують, отримуючи інерційну швидкість і координати носія.

 

 

 

 

 

Автор новиниadminТеги новин
Новина опублікована 17-04-2012, 14:53, її прочитали 175580 рази і залишили 3531 коментарів.